Werkwijze budgetcoach

Werkgevers

Financiële problemen en loonbeslag leiden in veel gevallen tot slecht functioneren en zelfs tot langdurig verzuim. Vaak zijn werkgevers de eersten die dergelijke problemen signaleren. In een vroeg stadium een budgetcoach inschakelen kan schade voorkomen of beperken. Graag wil ik met u overleggen wat ik voor u en uw werknemer kan betekenen.

Hetzelfde geldt overigens voor andere organisaties, instanties en zorgverleners. Ik kan als budgetcoach een rol spelen in de preventieve sfeer, zodat financiële problemen niet leiden tot bijvoorbeeld huisuitzettingen of anderszins negatieve effecten op de privé-omstandigheden.